نحوه استفاده و شارژتلفن ثابت اعتباری 

هزینه ثبت نام این خط تلفن ، مبلغ 155000 ریال است که مبلغ 105000 ریال آن مربوط به هزینه اتصال و مبلغ 50000 ریال آن مربوط به شارژ اولیه می باشد.

ضمنا 9% از مبالغ ارتباطی فوق مربوط به مالیات و عوارض می باشد.

محل ثبت نام کلیه دفاتر خدمات

 

 روش استفاده از تلفن ثابت اعتباری

# شماره گیری تلفن مخاطب

مشترکین تلفن ثابت اعتباری جهت شارژ مجدد اعتبار ریالی می بایست از طریق خریداری کارت شارژ اعتباری شبکه
هوشمند استان خراسان رضوی از مراکز فروش سطح شهر یا بصورت اینترنتی از طریق سایت مخابرات منطقه خراسان

رضوی  (WWW.TCKH.IR) اقدام نمایند.

 

 

 روش شارژ از طریق کارت هوشمند

 
 
  900511--------انتخاب زبان  --------- 44      # شماره کارت شارژ #
قابل توجه است که اعتبار کارت شارژهای 20000 ریالی سه ماه ، کارت شارژهای 50000 ریالی شش ماه و کارت شارژهای 80000 ریالی  نه ماه می باشد که در صورت عدم شارژ مجدد مشترک به صورت یکطرفه قطع خواهد شد.


ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

خدمات تلفن همراه از طریق تلفن ثابت 09129990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

پرداخت قبوض تلفن 2000

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - ساختمان مرکزی مخابرات منطقه خراسان رضوی - صندوق پستی 333-91735

تلفنخانه : 38111

فکس: 38112525 051

تست سرعت