ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن طلاب 1398/03/01 1398/03/07 1398/03/09 مشهد طلاب
2 اختلال در خطوط همراه اول، مرکز پنجتن، سنگان پایین خواف 1398/02/30 1398/02/31 1398/03/02 مشهد، خواف همراه اول، پنجتن، سنگان پایین
3 اختلال در سرویس های اینترنت، اینترانت و MPLS استان 1398/02/30 1398/02/31 1398/02/31 استان
4 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن مشهد-سبزوار 1398/02/29 1398/02/30 1398/03/03 مشهد و سبزوار امیرالمومین - کورده - عسگریه- صد خرو-فرشچی- استقلال-پنجتن
5 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن طلاب، صالح آباد 1398/02/25 1398/02/27 1398/02/30 مشهد، سرخس طلاب، صالح آباد
6 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز طلاب، شهید فرشچی، حکم آباد و نقاب سبزوار 1398/02/25 1398/02/28 1398/02/30 مشهد، سبزوار طلاب، شهید فرشچی، حکم آباد و نقاب سبزوار
7 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن دوغ آباد 1398/02/23 1398/02/24 1398/02/24 تربت حیدریه دوغ آباد
8 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز ثامن الائمه (ع)، ملک آباد، روستای حصار، خرم آباد 1398/02/22 1398/02/23 1398/02/25 مشهد، تربت حیدریه، تربت جام ثامن الائمه (ع)، ملک آباد، حصار، خرم آباد
9 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز حکم آباد - نقاب سبزوار، همت آباد فیروزه، جغتای سبزوار، فراشیان سبزوار 1398/02/21 1398/02/23 1398/02/24 سبزوار ، فیروزه
10 اختلال در خطوط همراه اول 1398/02/21 1398/02/22 1398/02/22 مشهد مشهد
11 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز استقلال، حکم آباد سبزوار 1398/02/21 1398/02/22 1398/02/25 مشهد، سبزوار استقلال، حکم آباد
12 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن فرشچی، سربداران، گناباد، فیروزه 1398/02/18 1398/02/21 1398/02/24 مشهد، سبزوار، گناباد، فیروزه فرشچی، سربداران، گناباد، ینگه قلعه، شورگشت
13 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز فرشچی 1398/02/16 1398/02/22 1398/02/22 مشهد فرشچی
14 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز اروک و اسو شهرستان گناباد 1398/02/16 1398/02/17 1398/02/19 گناباد اروک و اسو
15 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن ثامن الائمه (ع)، طلاب 1398/02/15 1398/02/16 1398/02/19 مشهد ثامن الائمه (ع)، طلاب
16 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز شهرک صنعتی طرق، شهید فرشچی، طلاب 1398/02/14 1398/02/14 1398/02/19 مشهد شهرک صنعتی طرق، شهید فرشچی (انقلاب، استقلال، آزادی، فرشچی، عدالت، صابری وحید، طرقبه شاندیز، نبوت...)، طلاب
17 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن شهید سالاری تربت حیدریه و خیام نیشابور، شهرک صنعتی طرق 1398/02/10 1398/02/09 1398/02/16 تربت حیدریه، نیشابور، مشهد شهید سالاری، خیام، شهرک صنعتی طرق
18 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن گناباد و مشهد 1398/02/09 1398/02/10 1398/02/11 گنابادو مشهد مرغش و مطهری
19 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز حکم آباد، مشکان و پرستش سبزوار 1398/02/09 1398/02/13 1398/02/16 سبزوار حکم آباد، مشکان، پرستش
20 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز فرشچی، کوثر، مدرس کاشمر، مرغش گناباد،خلیل اباد 1398/02/08 1398/02/08 1398/02/11 مشهد، کاشمر، گناباد فرشچی، کوثر، مدرس، مرغش، خلیل آباد
21 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن خلیل آباد 1398/02/08 1398/02/08 1398/02/10 خلیل آباد خلیل آباد
22 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن آزادی، طلاب، خلیل آباد 1398/02/07 1398/02/07 1398/02/09 مشهد، طلاب، خلیل آباد آزادی، طلاب، خلیل آباد
23 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهرک صنعتی کلات 1398/02/04 1398/02/08 1398/02/08 مشهد، کلات شهرک صنعتی کلات
24 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن طلاب 1398/02/03 1398/02/04 1398/02/04 مشهد طلاب
25 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید مطهری 1398/02/02 1398/02/03 1398/02/03 مشهد شهید مطهری
26 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید فرشچی، شهید پرستش 1398/01/31 1398/02/02 1398/02/04 مشهد، سبزوار شهید فرشچی، شهید پرستش
27 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز المهدی، کوثر 1398/01/27 1398/02/28 1398/02/28 مشهد المهدی، کوثر
28 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن فرشچی 1398/01/26 1398/01/28 1398/01/28 مشهد فرشچی
29 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن سلمان 1398/01/26 1398/02/03 1398/02/03 خواف سلمان
30 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز فیروزه - همت آباد شهرستان نیشابور 1398/01/26 1398/01/28 1398/01/28 نیشابور فیروزه - همت آباد
123456789
ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن دوغ آباد 1398/02/23 1398/02/24 1398/02/24 تربت حیدریه دوغ آباد
2 برگردان دیتای خانگی و تجاری 1397/10/18 1397/10/19 1397/10/22 خراسان رضوی خراسان رضوی
3 برگردان دیای خانگی و تجاری 1397/10/18 1397/10/19 1397/10/22 خراسان رضوی خراسان رضوی
4 اختلال در خطوط دیتامرکز تلفن امام خمینی 1397/01/18 1396/01/18 1396/01/21 مشهد امام خمینی
5 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن پرستش شهرستان سبزوار 1396/09/27 1396/09/28 1396/09/28 سبزوار پرستش
6 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید مدرس تربت حیدریه 1396/08/29 1396/09/01 1396/09/01 تربت حیدریه شهید مدرس
ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن طلاب 1398/03/01 1398/03/07 1398/03/09 مشهد طلاب
2 اختلال در سرویس های اینترنت، اینترانت و MPLS استان 1398/02/30 1398/02/31 1398/02/31 استان
3 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن طلاب 1398/02/25 1398/02/28 1398/02/30 مشهد طلاب
4 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید فرشچی 1398/02/25 1398/02/28 1398/02/28 مشهد شهید فرشچی
5 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن دوغ آباد 1398/02/23 1398/02/24 1398/02/24 تربت حیدریه دوغ آباد
6 اختلال در خطوط ADSL مرکز تلفن استقلال 1398/02/21 1398/02/22 1398/02/25 مشهد استقلال
7 اختلال در سرویس Adsl مراکز نبوت، ثامن، خاتم، شهرک صنعتی توس، حسین آباد قرقی 1398/02/08 1398/02/09 1398/02/10 مشهد نبوت، ثامن، خاتم و شهرک صنعتی توس، حسین آّباد قرقی
8 اختلال در سرویس Adsl مرکز سبزوار 1398/01/24 1398/01/26 1398/01/26 سبزوار سبزوار
9 اختلال در ADSL مرکز تلفن قوچان 1398/01/11 1398/01/18 1398/01/18 قوچان قوچان
10 قطع و اختلال ADSL 1397/09/17 1397/09/18 1397/09/18 خراسان رضوی خراسان رضوی
11 اختلال در دسترسی به پنل کاربری مشترکین اینترنت مخابرات 1397/09/14 1397/09/14 1397/09/14

ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

خدمات تلفن همراه از طریق تلفن ثابت 09129990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

پرداخت قبوض تلفن 2000

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - ساختمان مرکزی مخابرات منطقه خراسان رضوی - صندوق پستی 333-91735

تلفنخانه : 38111

فکس: 38112525 051

تست سرعت