شماره : 98-41-1
موضوع : فروش 18خط تلفن ثابت رند در محدوده مراکز مخابرات مشهد
تاریخ درج در سامانه : 1398/05/06
آخرین مهلت فروش اسناد : 98/2/21
آخرین تحویل فروش اسناد : 98/2/11
وضعیت : اتمام
فایل حاوی مستندات : دارد
توضیحات :

مزایده شماره 1-41-98                                                                                                 

شرکت مخابرات ایران – مدیریت مخابرات منطقه خراسان رضوی در نظر دارد فروش 18خط تلفن ثابت رند در محدوده مراکز مخابرات مشهد  را براساس شرایط ولیست پیوست و مشخصات منضم به اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی  به فروش برساند.

شرایط شرکت در مزایده  و دریافت اسناد :

1- روش دریافت اسناد:

الف - واریز مبلغ 54٫000 ریال به حساب شماره 1667676756  بانک ملت به نام مخابرات خراسان رضوی و جهت دریافت اسناد مزایده و لوح فشرده(CD) به آدرس مشهد – خیابان امام خمینی – مدیریت مخابرات استان خراسان رضوی – بلوک 6 – ساختمان مدیریت تدارکات مراجعه شود .

ب – دریافت اسناد مزایده بصورت رایگان از وب سایت KHORASANR.TCI.IR تا پایان مهلت فروش اسناد امکانپذیر می باشد.

2- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 10% مبلغ پایه برای هر شماره است که باید بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا  سند مطالباتی مورد تایید و یا چک تضمین شده بانکی/بانکی رمزدار در وجه شرکت مخابرات  ایران -منطقه خراسان رضوی باشد. پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر مطابق مقررات و به شرح فوق را ضمیمه پیشنهاد، و به شرکت تسلیم نماید.

3- اسناد مزایده و لوح فشرده  در ساعات اداری از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 98/2/11به فروش میرسد.

4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری مورخ 98/2/21خواهد بود و به پیشنهادهای رسیده پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6 – نشانی محل تسلیم پیشنهاد ها : مشهد – خیابان امام خمینی – شرکت مخابرات ایران – مدیریت منطقه خراسان رضوی - ساختمان دبیرخانه - بلوک یک خواهد بود.

7- به پیشنهادات فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

9- پیشنهادهای واصله در مورخ98/2/22  در طبقه 8 ساختمان مخابرات استان خراسان رضوی واقع در مشهد - خیابان امام خمینی بازگشایی خواهد شد.

10- مزایده گران جهت کسب اطلاع بیشتر می توانند به وب سایت فوق مراجعه نموده یا با تلفن 38118520-051 تماس حاصل نمایید.

11- دستگاه مزایده گزار در رد و یا قبول یک ویا تمامی پیشنهادها مختار میباشد .

شرکت مخابرات ایران- منطقه خراسان رضوی


جهت دریافت لینک مستندات کد شناسایی خود را وارد نمایید


ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

خدمات تلفن همراه از طریق تلفن ثابت 09129990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

پرداخت قبوض تلفن 2000

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - ساختمان مرکزی مخابرات منطقه خراسان رضوی - صندوق پستی 333-91735

تلفنخانه : 38111

فکس: 38112525 051

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

تست سرعت