عنوان : در مجمع عمومی فوق العاده / دریافت حق اشتراک از مشترکین تلفن ثابت به تصویب رسید
تاریخ ثبت : 1398/01/11

در مجمع عمومی فوق العاده / دریافت حق اشتراک از مشترکین تلفن ثابت به تصویب رسید

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در این مجمع که با حضور ۸۹/۷۶ درصدی صاحبان سهام تشکیل شد، تصمیم گیری در باره دریافت حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش ، در این مجمع نرخ هایی برای حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت در بخش های روستایی،شهری ، مراکز شهرستانها ، مراکز استان ها ، کلان شهر ها و تهران در نظر گرفته شدکه به تصویب رسید.

 این گزاش می افزاید نرخ های مصوب شده در این مجمع برای حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت مناطق روستا یی ماهانه ۱۰۰۰ ریال ، شهری ماهانه ۷۵۰۰ریال، مراکز شهرستانها ماهانه ۱۰۰۰۰ ریال ، مراکز استان ها به استثناء کلان شهرها ماهانه ۱۲۰۰۰ ریال ، کلان شهر ها ماهانه ۱۵۰۰۰ ریال و در شهر تهران ماهانه۲۰۰۰۰ ریال محاسبه شد.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در این مجمع که با حضور ۸۹/۷۶ درصدی صاحبان سهام تشکیل شد، تصمیم گیری در باره دریافت حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش ، در این مجمع نرخ هایی برای حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت در بخش های روستایی،شهری ، مراکز شهرستانها ، مراکز استان ها ، کلان شهر ها و تهران در نظر گرفته شدکه به تصویب رسید.

 این گزاش می افزاید نرخ های مصوب شده در این مجمع برای حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت مناطق روستا یی ماهانه ۱۰۰۰ ریال ، شهری ماهانه ۷۵۰۰ریال، مراکز شهرستانها ماهانه ۱۰۰۰۰ ریال ، مراکز استان ها به استثناء کلان شهرها ماهانه ۱۲۰۰۰ ریال ، کلان شهر ها ماهانه ۱۵۰۰۰ ریال و در شهر تهران ماهانه۲۰۰۰۰ ریال محاسبه شد.


ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

خدمات تلفن همراه از طریق تلفن ثابت 09129990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

پرداخت قبوض تلفن 2000

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - ساختمان مرکزی مخابرات منطقه خراسان رضوی - صندوق پستی 333-91735

تلفنخانه : 38111

فکس: 38112525 051

تست سرعت