تلفن های ضروری مخابرات منطقه خراسان رضوی

نام

تلفن

تلفنخانه

38111

ارتباطات مردمی(انتقادات و پیشنهادات)

2021

سیستم اعلام بدهی و صدور قبض المثنی

38443525

رفع خرابی تلفن

20117

امور مشترکین مراکز تلفن

9999+پیش شماره تلفن

امورمشترکین تلفن همراه

37652222-37658383

سامانه خدمات تلفن همراه

     9990

سامانه خدمات تلفن همراه با تلفن ثابت

0912-9990 

 اداره رفاه

38512222

مهمانسرای مخابرات

38541999

نظارت بر تلفن همگانی (ناحیه1)

33412020

نظارت بر تلفن همگانی (ناحیه 2)

37650044

نظارت بر تلفن همگانی (ناحیه3)

38664444

ناظر 118

38421818

مسئول سایت 20117

2020

اداره بازرسی

38544444-38422222

اداره حراست

38119624

آدرس اینترنتی

www.tckh.ir

صندوق پستی مخابرات

91735-333

اطلاعات تلفنی

118

پشتیبان خدماتADSL

2020

ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

خدمات تلفن همراه از طریق تلفن ثابت 09129990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

پرداخت قبوض تلفن 2000

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - ساختمان مرکزی مخابرات منطقه خراسان رضوی - صندوق پستی 333-91735

تلفنخانه : 38111

فکس: 38112525 051

تست سرعت