علی کارگزار مشاور مدیر عامل مخابرات ایران و مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی a.kargozar@tci.ir
نام : علی
نام خانوادگی : کارگزار
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت استراتژیک
تلفن : 38547777
ایمیل : a.kargozar@tci.ir
سوابق اجرایی : مدیر عامل شرکت ارتباطات ثابت ایران- عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات ثابت ایران- عضو هیئت عامل مرکز توسعه فناوری اطلاعات ایران- معاونت حقوقی و تنظیم مقررات و امور مجلس مدیر عامل شرکت مخابرات ایران-
منصور رشیدی پور مشاور فنی مدیر منطقه rashidipoor@tci.ir
نام : منصور
نام خانوادگی : رشیدی پور
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
تلفن : 38511888
ایمیل : rashidipoor@tci.ir
سوابق اجرایی : کارشناس رادیو ماکس شرکت مخابرات قوچان × رئیس اداره مخابرات شهرستان درگز × رئیس اداره مخابرات شهرستان قوچان × عضو اصلی هیئت مدیره
حسن اروجی معاون شبکه orooji@tci.ir
نام : حسن
نام خانوادگی : اروجی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت فن آوری اطلاعات
تلفن : 38536666
ایمیل : orooji@tci.ir
سوابق اجرایی : کارشناس طرح و مهندسی × معاون اداره نظارت سیستمهای مخابراتی × رئیس اداره طرح و مهندسی مشهد ×معاون منطقه دو مخابرات مشهد ×مدیر مخابرات شهرستان مشهد
محمدحسن محمدزاده معاون مالی و پشتیبانی mohamadzadeh@tci.ir
نام : محمدحسن
نام خانوادگی : محمدزاده
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
تلفن : 38119417
ایمیل : mohamadzadeh@tci.ir
سوابق اجرایی : مسئول واحد حسابداری × کارشناس و مسئول واحد حسابداری × ممیز اسناد هزینه و کنترل درآمدها × رئیس اداره حسابداری × مدیریت مالی و اقتصادی × سرپرست حوزه معاونت اداری ، مالی و تدارکات
سید سعید موسوی نژاد معاون تجاری mosavinejad@tci.ir
نام : سید سعید
نام خانوادگی : موسوی نژاد
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی برق -مخابرات
تلفن : 38590000
ایمیل : mosavinejad@tci.ir
سوابق اجرایی : کارشناس نگهداری سیستم های انتقال - کارشناس مسئول کنترل شبکه انتقال رئیس اداره نگهداری و مدیریت سیستم های انتقال
سید محسن پناهی معاون ارتباطات سیار sm.panahi@tci.ir
نام : سید محسن
نام خانوادگی : پناهی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مخابرات
تلفن : 38119614
ایمیل : sm.panahi@tci.ir
سوابق اجرایی : پژوهشگر مرکز تحقیقات مخابرات ایران کارشناس نگهداری سوئیچ موبایل ایران کارشناس بررسی عملکرد اداره نگهداری شبکه ارتباطات سیار خراسان رئیس اداره نگهداری شبکه ارتباطات سیار همراه اول خراسان رضوی مدیر ارتباطات سیار
محمد کاظم صابریان مدیر دفتر مدیر منطقه saberian@tci.ir
نام : محمد کاظم
نام خانوادگی : صابریان
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : الکترونیک
تلفن : 38119822
ایمیل : saberian@tci.ir
سوابق اجرایی : × مدیر دفتر مدیر عامل خراسان شمالی × کارشناس مسئول ارتباطات راه دور
عیسی حسن پور رئیس اداره روابط عمومی eh.hasanpour@tci.ir
نام : عیسی
نام خانوادگی : حسن پور
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
تلفن : 38517171
ایمیل : eh.hasanpour@tci.ir
سوابق اجرایی : کارشناس مسئول امور کتابخانه و سمعی بصری - کارشناس و مسئول امور دانشجویی و برنامه ریزی - کارشناس و مسئول برنامه ریزی آموزشی مخابرات منطقه خراسان رضوی - کارشناس و مسئول آموزش و پژوهش مرکز آموزش علمی کاربردی مخابرات منطقه خراسان رضوی - سرپرست مرکز علمی کاربردی مخابرات منطقه خراسان رضوی- رئیس اداره آموزش مخابرات منطقه خراسان رضوی
ناصر حسن زاده اصفهانی مدیر فناوری اطلاعات n.hasanzadeh@tci.ir
نام : ناصر
نام خانوادگی : حسن زاده اصفهانی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : کامپیوتر(نرم افزار)
تلفن : 38119711
ایمیل : n.hasanzadeh@tci.ir
سوابق اجرایی : تحلیل گر سیستم × رئیس اداره خدمات رایانه ای
حسین عبدی مدیر اداری و منابع انسانی abdi.hosein@tci.ir
نام : حسین
نام خانوادگی : عبدی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
تلفن : 38514333
ایمیل : abdi.hosein@tci.ir
سوابق اجرایی : رئیس گروه طراحی و بهبود ساختارها × کارشناس ارزشیابی × کارشناس و مسئول ارزیابی و مدیریت عملکرد نیروی انسانی
محمدحسن زمانی عصمتی رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات zamani@tci.ir
نام : محمدحسن
نام خانوادگی : زمانی عصمتی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مکانیک
تلفن : 38119511
ایمیل : zamani@tci.ir
سوابق اجرایی : کاردان و مسئول واحد نگهداری و نوسازی کابلهای ارتباطی × مسئول بازرسی و ارزشیابی
حسین خراسانی پور رییس اداره حراست khorasanipoor@tci.ir
نام : حسین
نام خانوادگی : خراسانی پور
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی(تحول)
تلفن : 38547400-38119623
ایمیل : khorasanipoor@tci.ir
سوابق اجرایی : کارشناس امور مشترکین و متقاضیان- کارشناس حفاظت پرسنلی- کارشناس و مسئول حفاظت پرسنلی- رییس اداره حراست مخابرات منطقه کردستان- معاون حراست مخابرات منطقه خراسان رضوی و مسئول حراست مرکز آموزش و دانشگاه علمی کاربردی مخابرات- مسئول حفاظت فاوا
علی آرشیان رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل برنامه ها Arashiyan@tci.ir
نام : علی
نام خانوادگی : آرشیان
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : نرم افزار کامپیوتر
تلفن : 38592999-09159110653
ایمیل : Arashiyan@tci.ir
سوابق اجرایی : رییس بخش کامپیوتر
حسین مهرآرا رئیس اداره حقوقی hoseinmehrara@tci.ir
نام : حسین
نام خانوادگی : مهرآرا
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : حقوق قضائی
تلفن : 38543040
ایمیل : hoseinmehrara@tci.ir
سوابق اجرایی : کارشناس و مسئول واحد حقوقی × کفیل اداره حقوقی و مجلس
رضا جاویدی باغبان رئیس اداره ساختمان و تاسیسات javidi@tci.ir
نام : رضا
نام خانوادگی : جاویدی باغبان
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : عمران
تلفن : 38595555
ایمیل : javidi@tci.ir
سوابق اجرایی : مهندس و مسئول نظارت ساختمان
بهرام رضا امیری رئیس اداره ارتقاء و تضمین کیفیت bahramrezaamiri@tci.ir
نام : بهرام رضا
نام خانوادگی : امیری
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت کارآفرینی
تلفن : 38118401
ایمیل : bahramrezaamiri@tci.ir
سوابق اجرایی : کارشناس نگهداری سوئیچ راه دور اس ، تی ، دی
محمد رضا مکرمی مدیریت پشتیبانی و تدارکات mokarami@tci.ir
نام : محمد رضا
نام خانوادگی : مکرمی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی - مخابرات
تلفن : 38594545
ایمیل : mokarami@tci.ir
سوابق اجرایی : × کارشناس مرکز تلفن آزادی × مربی آموزش های عملی سوئیچینگ × رئیس اداره مشترکین متقاضیان استان × رئیس اداره رفاه
سیدعبدالحسین حسینی مدیر سیستم های انتقال hossieni@tci.ir
نام : سیدعبدالحسین
نام خانوادگی : حسینی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت فن آوری اطلاعات
تلفن : 38522666
ایمیل : hossieni@tci.ir
سوابق اجرایی : کارشناس و مسئول نگهداری سویئچ دیتا × کارشناس و مسئول نظارت و آزمایش و تحویل دیتا × رئیس اداره توسعه و مهندسی ارتباطات دیتا
غلامرضا شرکتی مدیر شبکه دسترسی G.sherkati@tci.ir
نام : غلامرضا
نام خانوادگی : شرکتی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : برق و قدرت
تلفن : 38511185
ایمیل : G.sherkati@tci.ir
سوابق اجرایی : رئیس تلفن شهری منطقه 2 - رئیس تلفن شهری منطقه 3 - معاون منطقه 3 مخابرات مشهد
علی اکبر شاهی مدیر سیستم های مخابراتی shahi@tci.ir
نام : علی اکبر
نام خانوادگی : شاهی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
تلفن : 05138514433
ایمیل : shahi@tci.ir
سوابق اجرایی : کارشناس مسئول نصب و راه اندازی مراکز دیجیتال شهری- رئیس بخش تخصیص مراکز دیجیتال شهری- کارشناس طراحی و نظارت آزمایش و تحویل- کارشناس مسئول طراحی مراکز دیجیتال- رئیس اداره طرح و مهندسی مراکز سوئیچ- رئیس اداره طرح و راه اندازی سیستم های مخابراتی
داوود غزنینی هاشمی مدیر شبکه دیتا D_Hashemi@tci.ir
نام : داوود
نام خانوادگی : غزنینی هاشمی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی الکترونیک
تلفن : 32214444
ایمیل : D_Hashemi@tci.ir
سوابق اجرایی : مربی آموزش × کارشناس مسئول برنامه ریزی و امور دانشجویی در آموزش × رییس اداره کامپیوتر (فناوری اطلاعات) × مدیر دفتر مدیر عامل ×رییس مرکز شبکه هوشمند ×رییس اداره نگهداری دیتا ×مدیر پشتیبانی فنی و نگهداری ارتباطات راه دور
علیرضا شریفیان صابر مدیر مالی sharifian@tci.ir
نام : علیرضا
نام خانوادگی : شریفیان صابر
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
تلفن : 38514455
ایمیل : sharifian@tci.ir
سوابق اجرایی : حسابدار موجودی کالا × حسابدار دفتر داری × کارشناس حساب دفتر داری × کارشناس مسئول دارائیها × معاون مدیر مالی و اقتصادی × ذیحساب و مدیر مالی و اقتصادی × ناظر مجمع و مدیر مالی اقتصادی
بهروز محفوظی مدیر مخابرات مرکز استان ( مشهد ) Mahfuzi@tci.ir
نام : بهروز
نام خانوادگی : محفوظی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : الکترونیک
تلفن : 38428888
ایمیل : Mahfuzi@tci.ir
سوابق اجرایی : × مدیر مخابرات شهرستان سبزوار × معاونت منطقه 3 مخابرات شهرستان مشهد × مدیریت مخابرات مشهد

ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

خدمات تلفن همراه از طریق تلفن ثابت 09129990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

پرداخت قبوض تلفن 2000

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - ساختمان مرکزی مخابرات منطقه خراسان رضوی - صندوق پستی 333-91735

تلفنخانه : 38111

فکس: 38112525 051

تست سرعت